Duyurular

Öğretim Görevlisi Alım Sonuçları Arapça (Rektörlük)

Öğretim Görevlisi Alım Sonuçları Fransızca 3. Derece (Rektörlük)

Öğretim Görevlisi Alım Sonuçları Fransızca 5. Derece (Rektörlük)

Öğretim Görevlisi Alım Sonuçları İngilizce 3. Derece (Rektörlük)

Öğretim Görevlisi Alım Sonuçları İngilizce 4. Derece (Rektörlük)

Öğretim Görevlisi Alım Sonuçları Türkçe (Rektörlük)

Edebiyat Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Turizm Fakültesi

 

Not: Atanmaya Hak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları en geç 15 gün içerisinde

ilgili birimlere elden teslim edilmesi gerekmektedir.

-Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)

-İkametgah

-2 Adet Resim

-Öğrenimine ilişkin Diploma, öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti (*)

(Not: *Başvuru sırasında ilgili eğitim durumlarına ilişkin belgelerinin aslı ya da onaylı sureti yerine E-Devletten alınan belgeler ile başvuru yapanlar için geçerlidir.)

 -Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (*) (Açıktan atanacaklar için)

 (Not: Söz konusu form Elektronik ortamda doldurulacak olup alınan çıktının üzerine resim yapıştırılacaktır.)